O czasopiśmie

Szanowni Państwo!

Witamy na oficjalnej stronie międzynarodowego czasopisma

«European Journal of Economics and Management» (Czechy)!

«European Journal of Economics and Management» ma na celu publikowanie artykułów wysokiej jakości, które mogą wnieść innowacyjny i znaczący wkład teoretyczny, koncepcyjny, metodologiczny i empiryczny w odpowiednie dziedziny nauki. Czasopismo przyjmuje artykuły z zakresu ekonomii międzynarodowej, teorii i praktyki zarządzania, bezpieczeństwa ekonomicznego i innych pokrewnych tematów. European Journal of Economics and Management szczególnie interesuje się badaniami makroekonomicznymi, które mogą wykazać obiecujące sposoby rozwoju gospodarki narodowej. Czasopismo prowadzi anonimowy system recenzowania, który sprawdza jakość naukową nadesłanych artykułów.

«European Journal of Economics and Management» ma stałe daty publikacji sześć razy w roku (luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik i grudzień):

1. Artykuły do ​​publikacji w pierwszym numerze czasopisma są przyjmowane do 28 stycznia i publikowane do 28 lutego.

2. Artykuły do ​​publikacji w drugim numerze czasopisma są przyjmowane do 28 marca i publikowane do 30 kwietnia.

3. Artykuły do ​​publikacji w trzecim numerze czasopisma są przyjmowane do 28 maja i publikowane do 30 czerwca.

4. Artykuły do ​​publikacji w czwartym numerze czasopisma są przyjmowane do 28 lipca i publikowane do 31 sierpnia.

5. Artykuły do ​​publikacji w piątym numerze czasopisma są przyjmowane do 28 września i publikowane do 30 października.

6. Artykuły do ​​publikacji w szóstym numerze czasopisma są przyjmowane do 28 listopada i publikowane do 31 grudnia.

«European Journal of Economics and Management» przyjmuje oryginalne zgłoszenia, które nie były sprawdzane gdzie indziej w momencie składania i nie przyjmuje zgłoszeń już opublikowanych.

Dlaczego warto wybrać «European Journal of Economics and Management»?

– jest nowoczesnym czasopismem jakie indeksowane w międzynarodowej bazie indeksacyjnej czasopism naukowych Index Copernicus International Journals Master List (impact-factor is ICV 2016: 62.00; ICV 2017: 76.26; ICV 2018: 81.63; ICV 2019: 72.05);

– miejscem publikacji jest Czechy – państwo członkowskie Unii Europejskiej;

– każdy artykuł otrzymuje indywidualny numer DOI – DOI-PREFIX czasopisma: 10.46340/EUJEM.

 

Comments are closed.