O czasopiśmie

 

Szanowni Państwo!

Witamy na oficjalnej stronie międzynarodowego czasopisma

«Evropský časopis ekonomiky a managementu» (Czechy)!

«Evropský časopis ekonomiky a managementu» ma na celu publikowanie artykułów wysokiej jakości, które mogą wnieść innowacyjny i znaczący wkład teoretyczny, koncepcyjny, metodologiczny i empiryczny w odpowiednie dziedziny nauki. Czasopismo przyjmuje artykuły z zakresu ekonomii międzynarodowej, teorii i praktyki zarządzania, bezpieczeństwa ekonomicznego i innych pokrewnych tematów. European Journal of Economics and Management szczególnie interesuje się badaniami makroekonomicznymi, które mogą wykazać obiecujące sposoby rozwoju gospodarki narodowej. Czasopismo prowadzi anonimowy system recenzowania, który sprawdza jakość naukową nadesłanych artykułów.

«Evropský časopis ekonomiky a managementu» przyjmuje oryginalne zgłoszenia, które nie były sprawdzane gdzie indziej w momencie składania i nie przyjmuje zgłoszeń już opublikowanych.

Dlaczego warto wybrać «Evropský časopis ekonomiky a managementu»?

– jest nowoczesnym czasopismem jakie indeksowane w międzynarodowej bazie indeksacyjnej czasopism naukowych the Index Copernicus International Journals Master List (impact-factor is ICV 2016: 62.00; ICV 2017: 76.26; ICV 2018: 81.63; ICV 2019: 72.05; ICV 2020: 73.50; ICV 2021: 75.60; ICV 2022: 75.00);

– miejscem publikacji jest Czechy – państwo członkowskie Unii Europejskiej;

– każdy artykuł otrzymuje indywidualny numer DOI – DOI-PREFIX czasopisma: 10.46340/EUJEM.

 

Comments are closed.