Zespół redakcyjny

Mariusz Kudełko, dr hab., prof., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (AGH), Katedra Administracji Personelem i Prawa Gospodarczego (Polska)

Dagmara Lewicka, dr hab., Profesor Honorowy, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (AGH), Wydział Zarządzania, Katedra Administracji Personelem i Prawa Gospodarczego (Polska)

Beata Stępień, Profesor, Kierownik Podyplomowych Studiów Biznesu Międzynarodowego Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (Polska)

Stanisław Szydło, dr hab., prof., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (AGH), Katedra Administracji Energią (Polska)

Natalia Iwaszczuk, dr hab. inż., prof., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (AGH), Wydział Zarządzania, Kierownik Katedry Administracji Energią (Polska)

Natalya Andryeyeva, prof., dr hab. nauk ekonomicznych, główny pracownik naukowy katedry problemów ekonomicznych i ekologicznych regionów nadmorskich, Instytut Studiów Rynkowych, Ekonomicznych i Ekologicznych (Ukraina)

Artem Bardas, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor, Dnipro National University of Technology (Ukraina)

Anatolij G. Gonczaruk, prof., dr hab. nauk ekonomicznych, Międzynarodowy Uniwersytet Humanitarny (Ukraina)

Igor Gutsal, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu (Ukraina)

Oleksandra Moskalenko, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor, Państwowy Zakład Szkolnictwa Wyższego „Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadyma Hetmana” (Ukraina)

Marina Polevaya, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor, Uniwersytet Finansowy przy rządzie Federacji Rosyjskiej (Rosja)

Sergey Polevoi, dr hab. w dziedzinie nauk technicznych, profesor, Uniwersytet Finansowy przy rządzie Federacji Rosyjskiej (Rosja)

Inna Riepina, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor, Państwowy Zakład Szkolnictwa Wyższego „Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadyma Hetmana” (Ukraina)

Jurij Zajcew, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor, Państwowy Zakład Szkolnictwa Wyższego „Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadyma Hetmana” (Ukraina)

Redaktor administracyjny: dr Dilara Gadzhyieva (Ukraina)

Comments are closed.