Etika v publikování

 

Evropský časopis ekonomiky a managementu dbá o dodržování vysokých standardů etického chování ve všech fázích publikačního procesu. Dodržujeme normy a doporučené postupy výboru pro etiku v publikování (COPE) a dalších relevantních odvětvových asociací.

Naše redakční procesy jsou založeny na redakční nezávislosti. Neuplatňujeme diskriminaci vůči autorům, redaktorům ani recenzentům na základě osobních charakteristik nebo identity. Aktivně vyhledáváme a podporujeme příspěvky od badatelů různorodého původu, včetně rasy a etnického původu, genderové identity, sexuální orientace, národnosti, náboženství a zdravotního postižení.

Články předložené do našeho časopisu jsou nejprve posuzovány interními editory, kteří mohou také konzultovat příslušné odborníky na danou tématiku. Pokud je článek vhodný k zvážení pro Evropský časopis ekonomiky a managementu, bude odeslán minimálně dvěma externím a nezávislým recenzentům. Posudky recenzentů tvoří základ pro rozhodnutí editora, zda doporučit publikaci v časopisu Evropský politický a právní diskurz. Redakční rozhodnutí o článcích předložených do našeho časopisu činí externí akademičtí editoři a zakládají se na nezávislých zprávách z recenzního řízení.

Nesnášíme zneužívající chování nebo korespondenci směrem k našemu personálu a autorům. Takové jednání může například zahrnovat stažení článku z uvažovaní nebo může vést k sankcím (důrazná výzva nebo propuštění) zaměstnanců.

Každý, kdo má podezření na problémy týkající se etiky v publikační Evropský časopis ekonomiky a managementu, by měl sdělit své obavy příslušnému editorovi nebo napsat e-mail na adresu [email protected]. Redakční rada každý takový podnět považuje za nepostradatelnou pomoc při zlepšování kvality našeho časopisu a řešení všech existujících etických otázek v co nejkratším možném čase.

Komentáře jsou uzavřeny.