O časopisu

 

«Evropský časopis ekonomiky a managementu» – mezinárodní časopis věnovaný aktuálním otázkam ekonomiky a managementu.

Pro publikaci v časopisu   přijímají se  vysoce kvalitní články, což představují důležité  inovativní, teoretické, koncepční, metodické a empirické příspěvky v příslušných oborech vědy. V časopisu se  uplatn´uje systém anonymního recenzování (peer-rewiev) pro  ověření  vědecké kvalifikace článků.

 Evropský časopis ekonomiky a managementu má velký zájem zejména o   výzkumy  v makroekonomických tématech, kteří mohou prokázat perspektívní způsoby rozvoje ekonomiky země a take odrážejí zkušenosti úspěšného rozvoje národního hospodářství.

Evropský časopis ekonomiky a managementu  přijímá k publikaci jenom původní  materiály a nebere v úvahu možnost zveřejňovat dříve otištěné članky.

Časopis je indexovaný v mezinárodních scientometrických databázich Index Copernicus (Impact factor – ICV 201662.00; ICV 2017: 76.26; ICV 2018: 81.63) (numerická míra významnosti).

Comments are closed.