O časopisu

 

«Evropský časopis ekonomiky a managementu»

mezinárodní časopis věnovaný aktuálním otázkam ekonomiky a managementu

Pro publikaci v časopisu přijímají se vysoce kvalitní články, což představují důležité inovativní, teoretické, koncepční, metodické a empirické příspěvky v příslušných oborech vědy. V časopisu se uplatn´uje systém anonymního recenzování (peer-rewiev) pro ověření vědecké kvalifikace článků.

Evropský časopis ekonomiky a managementu má velký zájem zejména o výzkumy v makroekonomických tématech, kteří mohou prokázat perspektívní způsoby rozvoje ekonomiky země a take odrážejí zkušenosti úspěšného rozvoje národního hospodářství.

Evropský časopis ekonomiky a managementu přijímá k publikaci jenom původní materiály a nebere v úvahu možnost zveřejňovat dříve otištěné članky.

Cíle a rozsah
Evropský časopis ekonomiky a managementu a řízení publikuje recenzované původní vědecké články, které pokrývají následující oblasti znalostí:
Metody a modely analýzy ekonomických sektorů;
Řízení národní ekonomiky;
Mezinárodní ekonomické vztahy a řízení národní ekonomiky;
Řízení duševního kapitálu;
Studium mezinárodních ekonomických vztahů;
Výzkumy marketingu;
Řízení a ekonomika podniků;
Řízení v ekonomických sektorech a regionech.

Frekvence publikace
1. Články pro zveřejnění v prvním (únor) dílu časopisu jsou přijímány do dne 28. ledna a musí byt publikováné do dne 28. února.
2. Články pro zveřejnění v druhém (duben) dílu časopisu jsou přijímány do dne 28. března a musí byt publikováné do dne 30. dubna.
3. Články pro zveřejnění v třetím (červen) dílu časopisu jsou přijímány do dne 28. května a musí byt publikováné do dne 30. června.
4. Články pro zveřejnění ve čtvrtém (srpen) dílu časopisu jsou přijímány do dne 28. července a musí byt publikováné do dne 31. srpna.
5. Články pro zveřejnění v pátém (říjen) dílu časopisu jsou přijímány do dne 28. září a musí byt publikováné do dne 31. října.
6. Články pro zveřejnění v šestém (prosinec) dílu časopisu jsou přijímány do dne 28. listopada a musí byt publikováné do dne 31. prosince.

Navíc se poskytují služby překladu članků do jiných evropských jazyků.

Archivace
Aby byl zajištěn trvalý přístup ke svým publikacím, ukládá Evropský časopis ekonomiky a managementu články s otevřeným přístupem na stránky Journalu. Autoři mají také povoleno zveřejnit konečné zveřejněné PDF svého článku na webových stránkách nebo v jiných bezplatných veřejných zdrojích ihned po zveřejnění.

Zásady otevřeného přístupu
«Evropský časopis ekonomiky a managementu» podporuje Budapešťskou iniciativu pro otevřený přístup. Abstrakty a plné texty všech příspěvků publikovaných Evropský časopis ekonomiky a managementu jsou volně přístupné každému ihned po uveřejnění. Podle zásad Diamond OA časopis neúčtuje poplatky za publikaci.

Evropský časopis ekonomiky a managementu pracuje na licenci Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. Poskytuje možnost číst, načítat, kopírovat, rozšiřovat, tisknout, vyhledávat, citovat nebo odkazovat na úplný text článku v tomto časopise.м.

Indexování
Časopis je indexovaný v mezinárodních scientometrických databázich Index Copernicus (impact-factor is ICV 2016: 62.00; ICV 2017: 76.26; ICV 2018: 81.63; ICV 2019: 72.05; 2020: 73.50; 2021: 75.60)) (numerická míra významnosti).
Scilit.
CrossRef.

Komentáře jsou uzavřeny.