Авторам

 

Науково-теоретичний журнал «Evropský časopis ekonomiky a managementu» («Європейський журнал економіки та менеджменту») запрошує до співпраці у рамках публікації наукових статей докторів наук, кандидатів наук, молодих вчених (аспірантів, здобувачів), які спеціалізуються в різних галузях економіки та управління.

Журнал виходить 6 разів на рік.

Нині формується другий номер журналу за 2017 рік.

Статті для публікації в першому номері журналу приймаються до 1 лютого і виходять друком до 28 лютого.
Статті для публікації в другому номері журналу приймаються до 1 квітня і виходять друком до 30 квітня.
Статті для публікації в третьому номері журналу приймаються до 1 червня і виходять друком до 30 червня.
Статті для публікації в четвертому номері журналу приймаються до 1 серпня і виходять друком до 31 серпня.
Статті для публікації в п’ятому номері журналу приймаються 1 жовтня і виходять друком до 30 жовтня.
Статті для публікації в шостому номері журналу приймаються 1 грудня і виходять друком до 31 грудня.

Надаються додаткові послуги з перекладу статей іноземними (англійською, чеською) мовами.

Вимоги до рукописів:

Обсяг: 10 – 30 сторінок (для розрахунку сторінок використовується шрифт Time New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – полуторний).

Статті приймаються англійською, чеською, українською мовами.

В статті, яка подається для публікації в журналі, обов’язково мають бути враховані наступні вимоги:
– прізвище та ім’я автора, назва статті, анотація (обсягом 700-900 знаків) та ключові слова подаються двома мовами: мовою статті та англійською мовою;
– повні відомості про автора: звання, ступені, посада, місце роботи також подаються мовою статті та англійською мовою;
– посилання на джерела та літературу робляться посторінково та подаються мовою оригіналів, тобто не перекладаються та не транслітеруються;
– звичайний список літератури наприкінці статті не подається, але водночас
– наприкінці статті додатково розміщується список цитованої та використаної у статті літератури в «латинізованому» вигляді: в ньому всі кириличні літери транслітеруються латиницею.

Для автоматичної транслітерації кириличних джерел можна скористатися сайтами http://www.translit.ru – для російськомовних джерел, та http://translit.kh.ua/ — для українських джерел.

Вкрай бажано подавати статті у форматі rtf (у текстовому процесорі типу MS WORD це робиться через опцію «зберегти як» та обрати інший тип файлу – Reach Text Format).

Відповідним чином оформлений рукопис статті подається електронною поштою на адресу редакції: [email protected]

Бібліографічні описи джерел і літератури у посиланнях та списку літератури мають бути оформлені згідно з угодами APA (American Psychological Association).

Ілюстрації до статей (графіка і малюнки) подаються у форматі TIFF або JPEG (кожен малюнок в окремому файлі).

При підготовці ілюстрацій слід мати на увазі, що в журналі не використовується кольоровий друк.

Рукописи, які не відповідають цим технічним вимогам, редакція не реєструє і не розглядає з метою публікації.

Зразки оформлення
бібліографічного опису джерел і літератури
згідно з угодами APA (American Psychological Association)
порівняно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006:

Загальні правила: посторінкові посилання на джерела та літературу подаються мовою оригіналів, тобто не перекладаються та не транслітеруються.
Місяць перегляду web-сторінки подається мовою статті.
Цитати також подаються мовою статті.

При посиланні на книгу цілком:

за ДСТУ: Noland M. Industrial Policies and Growth: Lessons from International Experience / M. NoIand, H.&nbspPack. – Santiago : Central Bank of Chile, 2002. – 85 p.
за АРА: NoIand, M., Pack, H. (2002). Industrial Policies and Growth: Lessons from International Experience. Santiago: Central Bank of Chile.

При посиланні на окремі сторінки книжкових та періодичних видань:

за ДСТУ: Noland M. Industrial Policies and Growth: Lessons from International Experience / M. NoIand, H. Pack. – Santiago : Central Bank of Chile, 2002. – P. 51.
за АРА: NoIand, M., Pack, H. (2002). Industrial Policies and Growth: Lessons from International Experience. Santiago: Central Bank of Chile, 51.

за ДСТУ: Brada J.C. Industrial Policy in Hungary: Lessons for America / J.C. Brada // Cato Journal. – 1984. –Vol. 4. – №2. – P. 485-487.
за АРА: Brada, J.C. (1984). Industrial Policy in Hungary: Lessons for America. Cato Journal, Vol. 4, 2, 485-487.

за ДСТУ: Rodrik D. Development Strategies for the Next Century / D. Rodrik // Annual Bank Conference on Development Economics / Preprint – 2000. – April 18-20. – Washington, D.C.
за АРА: Rodrik, D. (2000). Development Strategies for the Next Century. Annual Bank Conference on Development Economics. Preprint. April 18-20. – Washington, D.C.

за ДСТУ: Dash M. Granger Causality and the Capital Asset Pricing Model / M. Dash // Journal of Applied Management and Investments. – 2014. – Vol. 3. – No. 2. – P. 68-73.
за АРА: Dash, M. (2014). Granger Causality and the Capital Asset Pricing Model. Journal of Applied Management and Investments, Vol. 3, 2, 68-73.

за ДСТУ: Shah R. GDP Nos. Dance in Tune With FII Play / R. Shaf // The Economic Times. – 2012, May 7. – P. 1.
за АРА: Shah, R. (2012, May 7). GDP Nos. Dance in Tune With FII Play. The Economic Times, 1.

за ДСТУ: Allegret J. P. Current accounts and oil price fluctuations in oil-exporting countries: The role of financial development / J. P. Allegret, Couharde C., D. Coulibaly, V. Mignon // Journal of International Money and Finance. – 2013. – Vol. 47. – P. 185-201.
за АРА: Allegret, J.P., Couharde, C., Coulibaly, D., Mignon, V. (2013). Current accounts and oil price fluctuations in oil-exporting countries: The role of financial development. Journal of International Money and Finance, Vol. 47, 185-201.

за ДСТУ: Sulphey M. M. Orientation towards Finances: Testing of ORTOFIN Scale in the Indian Context / M. M. Sulphey, S. Nisa // Journal of Applied Management and Investments. – 2014. – Vol. 3. – No. 4. – P. 257-264.
за АРА: Sulphey, M.M., and Nisa, S. (2014). Orientation towards Finances: Testing of ORTOFIN Scale in the Indian Context. Journal of Applied Management and Investments, Vol. 3, 4, 257-264.

за ДСТУ: Goncharuk A. G. About the Efficiency of Meat Production in Ukraine / A. G. Goncharuk, O. V. Pogorelova // Journal of Applied Management and Investments. – 2012. – Vol. 1. – No. 2. – P. 202-204.
за АРА: Goncharuk, A.G.,Pogorelova, O.V. (2012). About the Efficiency of Meat Production in Ukraine. Journal of Applied Management and Investments, Vol. 1, 2, 202-204.

При посиланні на web-ресурси посилання включає ім’я автора сторінки,
назву сторінки, назву сайту (набирається курсивом), адресу сайту (URL),
виділену знаками <>, та, за можливості, дату останнього перегляду
сайту (в круглих дужках) автором посилання:

за ДСТУ: Costello A. Best Practices in Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for Getting the Most From Your Analysis / A. Costello, J. Osborne // Practical Assessment, Research and Evaluation. – 2005. – Vol. 10. – No. 7. Available at: http://pareonline.net/pdf/v10n7.pdf (accessed January 5 2015).
за АРА: Costello, A. Osborne, J. (2005). Best Practices in Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for Getting the Most From Your Analysis. Practical Assessment, Research and Evaluation, Vol. 10, 7. <http://pareonline.net/pdf/v10n7.pdf> (2015, January, 5).

за ДСТУ: Akram M. Do crude oil price changes affect economic growth of India Pakistan and Bangladesh? / M. Akram, R. Mortazavi. Available at: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:551295/FULLTEXT02 (accessed January 2 2015).
за АРА: Akram, M., Mortazavi, R. (2011). Do crude oil price changes affect economic growth of India Pakistan and Bangladesh? Digitala Venenskapliga Arkivet. <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:551295/FULLTEXT02> (2015, January, 2).

за ДСТУ: CACSS // Le plus petit cirque du monde. – Centre des Arts du Cirque Sud-de-Seine, 2008. Available at: http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/articles/categorie/num/48/ (accessed July 1 2012)
за АРА: CACSS (2008). Le plus petit cirque du monde. Centre des Arts du Cirque Sud-de-Seine. <http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/articles/categorie/num/48/> (2012, July, 1).

 

 Посилання на законодавчі акти та правові документи:

Угоди:

International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171 (ICCPR). <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf> (2013, листопад, 21),

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16 декабря 1966 года, вступил в силу 23 марта 1976 года) 999 Сборник договоров ООН (МПГПП). <http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml> (2013, листопад, 21)

 

При посиланні на статтю Конвенції:

International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171 (ICCPR) art 2. <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf> (2013, ноябрь, 21)

Резолюція 2061 (ухвалена 25 липня 2012 року) РБ ООН. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_k87> (2013, листопад, 21)

 

Двосторонні угоди:

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування (Угоду затверджено Постановою КМ № 1094 від 28.11.2012) (прийнята 28 листопада 2012 року, набрала чинності для України 18 лютого 2013 року). Офіційний вісник України, 29, 130.

Agreement Concerning the Sojourn of Refugees within the Meaning of the Convention Relating to the Status of Refugees (Geneva Convention of 28 July 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees of 31 January 1967) (France – Austria) (adopted 21 October 1974, entered into force 24 July 1975) 985 UNTS 303.

 

Рекомендації СОП:

МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение) (92 сессия Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (2013, листопад, 21).

 

Документи ООН

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, ГА ООН Резолюция 1514 (XV) (14 декабря 1960 года)

UNGA Res 51/210 (17 December 1996) UN Doc A/RES/51/210. <http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r210.htm> (2013, листопад, 21)

 

Документи судів

Документи Міжнародного суду

Land, Island and Maritime Frontier Case (El Salvador/Honduras, Nicaragua intervening) (Application for Intervention) [1990] ICJ Rep 92 <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=390&code=sh&p1=3&p2=3&case=75&k=0e&p3=5> (21 липня 2013).

Legal Consequences of the Construction of a Wall (Advisory Opinion) 2004 <http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm> (21 липня 2013).

Case Concerning the Vienna Convention on Consular Relations (Germany v USA) (Request for the Indication of Provisional Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1.

 

Закони та законодавчі акти тощо

Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 19, 194.

Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/606-14> (2013, листопад, 21).

Цивільний кодекс 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, листопад, 21).

Розпорядження про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства 2007 (Кабінет Міністрів України). Офіційний вісник України, 89, 89.

 

Посилання на статтю кодексу, закону, конституції тощо

Цивільний кодекс, ст. 56, гл. 6 (2003) (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, листопад, 21)

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ (REFERENCES) ТРАНСЛІТЕРОВАНОГО У РОМАНСЬКОМУ АЛФАВІТІ (ЛАТИНИЦЯ)

 

При оформленні бібліографічних посилань на кириличні (в тому числі україномовні та російськомовні) статті, надруковані в журналах та збірниках, рекомендуємо такий варіант структури бібліографічних посилань в розділі References:

ПІБ авторів (транслітерація);

назва статті у варіанті, що транслітерується, і переклад назви статті англійською мовою в квадратних дужках [ ];

назва джерела (транслітерація) і переклад назви джерела англійською мовою [ ];

вихідні дані з позначеннями англійською мовою або лише цифрові (останнє залежно від вживаного стандарту опису).

Опис статті з журналу:

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. (2008). Tekhniko-ekonomichna optimizatsiya dizainu gidrorazryvu plasta [Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo – Oil Industry, no. 11, 54-57 [in Ukrainian].

Опис статті зі збірника:

Dziubenko, Y. (2015). Main theoretical approaches on the issue of threat to democracy. Aktualʹni problemy polityky: zbirnyk naukovyx pracʹ [Actual problems of policy: Collected papers]. Odesa, 98 [in English].

Небажане таке подання посилань (заголовок статті лише транслітерується, без перекладу):

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. (2008). Tekhniko-ekonomichna optimizatsiya dizainu gidrorazryvu plasta. Neftyanoe khozyaistvo – Oil Industry, no. 11, 54-57.

 

У References абсолютно недопустимо використовувати український ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». В жодному із зарубіжних стандартів бібліографічного опису не використовуються розділові знаки, вживані в українському ДСТУ («//» і «–»). Назва джерела і вихідні дані відділяються від авторів і заголовка статті типом шрифту, найчастіше, курсивом (italics), крапкою або комою.

Перетворюючи бібліографічний опис за ДСТУ у опис за АРА треба зробити наступне:

  1. Прибираємо спеціальні роздільники між полями та лапки («//», «–», «’’,,»).
  2. В квадратних дужках після транслітерації пишемо перекладений заголовок статті і назву джерела англійською мовою.
  3. Пишемо англійською мовою повне місце видання (видавництво залишаємо транслітерованим). Додаємо в кінець речення [in Ukrainian, in Russian і т.п.].

Наприклад:

Kochukova E.V. Pavlova O.V. (2009). Raftopulo Iu.B. Sistema ekspertnykh otsenok v informatsionnom obespechenii uchenykh [The peer review system in the information providingof scientists] Informatsionnoe obespechenie nauki. Novye tekhnologii: Sb. nauch. tr., [Information Support of Science. New Technologies: Collected papers]. Moscow: Nauchnyi Mir, 190-199 [in Russian].

 

Бібліографічний опис за стандартом АРА:

Abchuk, V.A., Emel’janov, L.A., Matvejchuk, F.A., Suzdal’, V.G. (1972). Vvedenie v teoriju vyrabotki reshenij [Introduction to the theory of decision-making]. Moskow: Voenizdat [in Russian].

Garbuzov, V.N., Popovich, A.P. (2002). Gubernator shtata: status i polnomochija SShA [Governor of a state: status and powers in the United States]. Kanada: Jekonomika, politika, kul’tura [Canada: Economics, Politics, Culture], 7,  55–70 [in Russian].

Rosenau, J.N. (2004). Governance. In T. J. Sinclair (Ed.), Global Governance. Critical Concepts in Political Science, 1. London, New York [in English].

 

Comments are closed