2017, V. 3, Iss. 5

European Journal of Economics and Management, 2017, Volume 3, Issue 5 – download the entire journal

Title

Table of contents

Viktoriia Dergachova, Yana Koleshnia, ALTERNATIVE ENERGY PROMOTION: UKRAINIAN AND WORLD EXPERIENCE [Вікторія Дергачова, Яна Колешня, СТИМУЛЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД] 5-11

Ganna Strokovych, FACTORS OF INFLUENCE ON INVESTMENT AND INNOVATIVE POTENTIAL OF UKRAINE`S REGIONS [Ганна Строкович, ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ] 12-22

Eugenia Shchokina, ON THE ISSUE OF FORMATION OF INNOVATIVE APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF MODERN REGIONS [Євгенія Щьокіна, ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ РЕГІОНІВ] 23-29

Olena Zvarych, EVALUATION OF PRODUCTION FACTORS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGION [Олена Зварич, ОЦІНКА ВИРОБНИЧИХ ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ] 30-41

Anna Surai, INTEGRATED EVALUATION OF BUSINESS ENVIRONMENT OF UKRAINIAN REGIONS: PRACTICAL ASPECT [Анна Сурай, ІНТЕГРОВАНА ОЦІНКА БІЗНЕС СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНСЬКИХ РЕГІОНІВ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ] 42-48

Mariya Kuznetsova, ENERGY MANAGEMENT CONCEPT IN SCOPE OF SUSTAINABLE BUSINESS DEVELOPMENT [Марія Кузнецова, КОНЦЕПЦІЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У РОЗРІЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ] 49-54

Polina Kolisnichenko, DEVELOPMENT OF UKRAINIAN SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS: FORMATION OF EXPORT POTENTIAL [Поліна Колісніченко, РОЗВИТОК МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ] 55-60

Vitalii Lesik, TRENDS AND PERSPECTIVES OF banking convergence in UKRAINE BY LEVEL OF their FINANCIAL STABILITY [Віталій Лесик, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАБЛИЖЕННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ ЇХ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ] 61-70

Larysa Knyzhnyk, IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL STANDARDS FOR NON-FINANCIAL REPORTING BY GRI IN UKRAINE AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF AUDIT ON THE PATH TO EUROPEAN PROGRESS [Лариса Книжник, УПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ З НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ GRI В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ АУДИТУ НА ШЛЯХУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПОСТУПУ] 71-75

Comments are closed.