2017, V. 3, Iss. 1

European Journal of Economics and Management, 2017, Volume 3, Issue 1 – download the entire journal

Title

Table of contents

Wlodzimiezh Olshewski, Hryhorii Bashnianyn, Oleksandr Svintsov, PUBLIC AND PRIVATE FINANCING OF EDUCATION IN UKRAINE: STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS [Влодзімеж Ольшевський, Григорій Башнянин, Олександр Свінцов, ДЕРЖАВНЕ І ПРИВАТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ] 6-12

Yulia Vlasenko, THE ROLE AND PLACE OF THE CLUSTER APPROACH IN THE CURRENT NIS STUDIES [Юлія Власенко, РОЛЬ І МІСЦЕ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ В СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ] 13-19

Oksana Volkova, MONITORING OF DEBT RISKS OF UKRAINE [Оксана Волкова, МОНІТОРИНГ БОРГОВИХ РИЗИКІВ УКРАЇНИ] 20-29

Alina Snetkova, FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN UKRAINE: PROBLEMS AND SOLUTIONS [Аліна Снеткова, ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ] 30-37

Sergii Sheludko, KEY ASPECTS OF FOREIGN EXCHANGE REGULATION IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE [Сергій Шелудько, ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ] 38-44

Taras Vasiunyk, ABOUT DETERMINATION OF EFFICIENCY OF STATE REGULATION OF CAPITAL REPRODUCTION [Тарас Васюник, ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ] 45-52

Anton Shevchuk, ECONOMIC CAPITAL IN RISK MANAGEMENT OF BANKING SYSTEM [Антон Шевчук, ЕКОНОМІЧНИЙ КАПІТАЛ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ] 53-60

Viktoriya Fedosova, INCOME TAXATION SYSTEM: A NEW PARADIGM FOR UKRAINE [Вікторія Федосова, СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН: НОВА ПАРАДИГМА ДЛЯ УКРАЇНИ] 61-69

Vira Khomutenko, Alla Khomutenko, FRAGMENTARY ANALYSIS OF THE MECHANISM OF REGULATORY FUNCTION OF CORPORATE INCOME TAX IN UKRAINE [Віра Хомутенко, Алла Хомутенко, ФРАГМЕНТАРНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ДІЇ РЕГУЛЮЮЧОЇ ФУНКЦІЇ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ] 70-76

Larysa Prodanova, Karyna Sherstyukova, DISTRIBUTION AND REDISTRIBUTION OF NATURAL RESOURCE RENT: OPPORTUNITIES OF NATIONAL RENTAL FUND [Лариса Проданова, Карина Шерстюкова, РОЗПОДІЛ І ПЕРЕРОЗПОДІЛ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ПРИРОДНОГО РЕСУРСУ: МОЖЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО РЕНТНОГО ФОНДУ] 77-86

Oksana Senyshyn, APPLICATION OF SWOT-ANALYSIS METHOD IN FORMING THE STRATEGY OF ORGANIC FARMING DEVELOPMENT IN UKRAINE [Оксана Сенишин, ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ SWOT–АНАЛІЗУ ПРИ ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ] 87-93

Maksym Gorikhovskyi, FORMATION OF COMPETITIVENESS OF FARMS IN KHMELNYTSKYI REGION BASED ON FORESIGHT TECHNOLOGIES [Максим Горіховський, ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГІЙ] 94-99

Larysa Lazorenko, ROLE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE BUSINESS DEVELOPMENT [Лариса Лазоренко, РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ] 100-106

Comments are closed.